Teknisk isolering

Teknisk Isolering

Teknisk Isolering

Ett samlingsbegrepp för isoleringsprodukter avsedda för värme-, kyla-, brand- och ljudisolering.

Främst till industriprocesser, apparater, fartyg och inom VVS-området.

Exempel på typiska användningsområden är:

Energibesparing i rörsystem och tankar

Skyddsisolering av heta anläggningar

Kondensisolering och korrosionsskydd av kalla installationer

Brandisolering av ventilationskanaler och andra brandkänsliga konstruktioner

Ljudisolering för en bättre arbetsmiljö